It Klaverblêd

Activiteitencentrum It Klaverblêd in Beetsterzwaag richt zich op de thema’s contacten, ontmoeten en verbinden. Vrijwilligers organiseren activiteiten voor ouderen naar behoefte. Naast ouderen is het centrum ook beschikbaar voor andere groepen. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met het Sociaal Cultureel Werk Oer ’t Brechje en maken andere groepen gebruik van het centrum.