Kinderwoud

Gerelateerde afbeelding

Kinderwoud Kinderopvang biedt verschillende vormen van kinderopvang aan. U kunt bij ons terecht voor kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang.

Kinderwoud staat voor de combinatie van plezier en ontwikkeling. Onze missie is dan ook ‘Elke dag een mooie dag!’. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen hierin de basis. We vinden het belangrijk om samen met ouders, onderwijs en andere partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Want al het goede dat een kind op jonge leeftijd krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

Kinderopvang De Kubus

De Kubus is een zelfstandige Kinderwoud locatie, centraal gelegen in Beetsterzwaag,  in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij de basisscholen en op loopafstand van bossen, speeltuinen en voetbalvelden.Bij De Kubus kunt u terecht voor kinderopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Er vindt een intensieve samenwerking plaats met de basisscholen en het consultatiebureau.

Peuteropvang Het Kwetternest

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Op peuteropvang  wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is!

De Kubus
De Kubus is een zelfstandige opvanglocatie van Kinderwoud, centraal gelegen in Beetsterzwaag, in een rustige kindvriendelijke omgeving, nabij de basisscholen en op loopafstand van bossen, speeltuinen en voetbalvelden. De locatie beschikt over een grote buitenspeelruimte, een moestuin, een zandbak en uitdagende speeltoestellen. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met de basisscholen en het consultatiebureau.
Het aanbod op De Kubus is:

·         Kinderopvang (0-4 jaar)

·         Peuteropvang (2-4 jaar) 

·         Buitenschoolse opvang (4-12 jaar). 

Voor- en vroegschoolse educatie
Op peuteropvang  wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

Contactpersoon
Alma Dedic, Clustermanager
T: 06
E: almadedic@kinderwoud.nl

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor de kinderopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang?
Dat kan via de aanmeldformulieren op www.kinderwoud.nl

Vragen en contact
Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Planning & Planning. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 – 17.00 uur.

T: (0513) 610 825
E: planning@kinderwoud.nl

Voor meer informatie over kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kinderwoud kunt u ook kijken op www.kinderwoud.nl

Top