Plaatselijk Belang Beesterzwaag

Plaatselijk Belang stelt zich ten doel de plaatselijke belangen te behartigen en de vooruitgang van Beetsterzwaag en Olterterp te bevorderen. Onze missie is dat inwoners kunnen (blijven) genieten van het leven in deze omgeving. Samen staan we sterk. Het hebben van veel leden is belangrijk voor de positie van de vereniging én voor de invloed bij de diverse overheden. Verder kunt u als lid meepraten, meedenken en meebeslissen over actuele zaken die in het dorp spelen.