Stichting Historisch Beetsterzwaag

Stichting Historisch Beetsterzwaag organiseert onder andere rondleidingen langs historisch Beetsterzwaag. Onze stichting bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers, die zonder winstoogmerk ons mooie dorp Beetsterzwaag aan alle belangstellenden willen laten zien. Jaarlijks organiseren we de Open Monumentendag in het tweede weekend van september.